Szybki kontakt

tel.: 660 065 064
34 361 15 44

adres e-mail: opoka05@o2.pl

Myśli Matki Celestyny
,,Kochajmy Pana z całego serca.''
Znajdź nas na Facebook
Polecamy
Licznik odwiedzin
Gości online: 5
Dzisiaj: 114
Ostatnie 30 dni: 1370
Wszystkich: 1587

Postulat

Oto słyszysz głos delikatnie pukającego Chrystusa, rodzi się w twym sercu pragnienie oddania siebie Panu. Wyczuwasz, że Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi mogłoby być dla Ciebie miejscem wybranym przez Boga.

Zatem przyjdź ... i zobacz !

W naszym Zgromadzeniu postulat trwa przynajmniej rok. Może trzeba będzie ten czas przedłużyć, ale nie więcej niż dwóch lat. W tym okresie masz możność poznania tej rodziny zakonnej, do której czujesz powołanie i ocenić własne zdolności do przeżywani duchowych wymagań, wspólnotowych i misyjnych, tego powołania. Formacja, jaką otrzymasz, pomoże ci osiągnąć większą dojrzałość ludzką i religijną. Postulat odbędziesz albo w domu nowicjackim, albo w innej wspólnocie Zgromadzenia, ale zawsze pod kierunkiem mistrzyni nowicjuszek.

Nowicjat Pójdź za mną

Pragniesz teraz być nowicjuszką w Zgromadzeniu Sióstr Córek Maryi.

Przyjmuje cię przełożona generalna. Czyni to z radością i tak wszystkim pokieruje, abyś mogła w całej pełni przeżywać własne powołanie i poznać lepiej posłannictwo tego Zgromadzenia.

Twój nowicjat potrwa dwa lata, będzie to rok wprowadzenia w nasze życie zakonne o charakterze apostolskim i rok praktyki. W toku formacji:

  • poznasz wymogi życia zakonnego o charakterze apostolskim oraz nauczysz się jednoczyć całą swoją osobowość w wierze i wolności poprzez osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, odkrywanie znaków czasu, studium Pisma Świętego i nauki Kościoła, zgłębienie sensu trzech ślubów zakonnych.
  • dokonasz odkrycia tego Zgromadzenia będącego darem Boga w Kościele dla ludzi współczesnych, według pierwotnej idei księdza Baudy, uwspółcześnienia w ciągu lat charyzmatu Założyciela, przyswoisz sobie nasze Konstytucje.
  • poprzez życie siostrzane, przywykniesz wielbić Boga w Kościele, dzielić się z drugimi twoją wiarą, apostolskim doświadczeniem, przeżywaniem przebaczania i pojednania, doświadczysz umacniającej radości życia wspólnotowego.
  • apostolskie praktyki pozwolą ci odkrywać radości i wymogi życia oddanego Chrystusowi w posłuszeństwie i wierności Jego wezwaniu, w ubóstwie i zaufaniu Jego łasce, w wolności będącej owocem bezinteresownej miłości. One dadzą ci możność uczestniczenia w realizowaniu planów wspólnotowych, by w nich znajdywać głębokie zjednoczenie tego, co łączy życie z modlitwą i modlitwę z życiem.

Przez cały ten czas przygotowania do złożenia zakonnej konsekracji powinnaś zrezygnować z poprzednio wykonywanej pracy zawodowej, ażeby poświęcić się całkowicie formacji zakonnej.

Czyń to w duchu wiary, bądź pewna, że Pan wymagający od ciebie tej rezygnacji hojnie cię obdarzy, bardziej niż mogłaś się spodziewać.

Otwarty dialog z siostrami i mistrzynią nowicjuszek pomoże ci przejść przez ten etap pogodnie, radośnie i ufnie.

Okres profesji czasowej Bądź Żywym Kamieniem Budowli

I oto kończysz nowicjat. Zaznaczysz swoje wejście w życie Zgromadzenia przez akt dobrowolnego zobowiązania wyrażonego przez śluby czasowe. Przygotujesz się do tego ważnego aktu w uprzywilejowanym czasie skupienia.<.P>

Wypowiesz akt zakonnej konsekracji podczas uroczystej Eucharystii Przez profesję czasową stajesz się prawnym członkiem Zgromadzenia, które zobowiązuje się pomagać ci w przeżywaniu twojej konsekracji w Kościele zgodnie z Konstytucjami.

Wieczysta profesja Na zawsze

Teraz Bóg wzywa cię do całkowitego pójścia śladem Chrystusem.

Przed podjęciem tej decyzji przeczytaj ponownie w duchu wiary daną Bogu odpowiedź i twoje świadectwo w tym środowisku, w którym służyłaś. Uczyń to, słuchając głosu świata, do którego byłaś posłana, idąc za tchnieniem Słowa Bożego, w świetle nauczania Kościoła i naszego charyzmatu, z pomocą odpowiedzialnych za ciebie i twoich sióstr mistrzyń oraz twojej i ich modlitwy. Przełożeni w dialogu z tobą zadecydują praktycznie o przygotowaniu bezpośrednim.

Teraz już możesz prosić o definitywne przyjęcie do Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi przez profesję wieczystą. Godzi się, by biskup ordynariusz przewodniczył w imieniu Kościoła twojemu definitywnemu Oddaniu się Chrystusowi składanemu w ręce przełożonej generalnej przyjmującej cię do Zgromadzenia.

Formacja ustawiczna

Ciągły wzrost
Życie zakonne Córek Maryi ma wzrastać dzień po dniu aż do ostatecznego spotkania z Chrystusem.Czuwaj nieustannie, by je przeżywać w całej pełni, wiedząc, że twój wzrost osobisty przyczynia się do wzrostu żywotności całego Zgromadzenia i do jego promieniowania w łonie Ludu Bożego.

Dla lepszego naśladowania Chrystusa
Pogłębiaj twoją konsekrację zakonną przez osobiste studia i wspólnotowe dialogi. Bierz czynny udział w spotkaniach i pracach powierzonych Zgromadzeniu. One umacniają komunię między nami. Są też źródłem wzbogacenia każdej z nas i pozwalają uwspółcześniać nieustannie charyzmat Założyciela.

Dla lepszej służby
Pełnij wielkodusznie zadania apostolskie tobie powierzone i chętnie podejmuj trudy konieczne dla realizacji zadań, których trzeba się podjąć w zmieniającym się świecie. Czuwaj jednakże nad tym, byś nie straciła osobistej równowagi i abyś była aktywna w twej wspólnocie i w całym Zgromadzeniu. Dokonuje wyboru, nie zapominaj, że jesteś powołana do ustawicznego wzrostu w twoim powołaniu jako wychowawczyni w wierze, zgodnie z posłannictwem naszej wspólnoty.

Dla lepszego życia siostrzanego
Wszystko, co otrzymałaś od Boga, oddaj bez zastrzeżeń do dyspozycji twoich sióstr. Ciągle dziękuj Bogu, osobiście i wspólnotowo, za dary dane tobie i za to, co przez Zgromadzenie i twoje siostry dokonuje się w tobie dla twego ubogacenia!